Algemene voorwaarden en disclaimer

 
De algemene voorwaarden worden op deze pagina vermeld en uitgelegd, waarbij alle informatie uitsluitend betrekking heeft op de content die u op deze website vindt. Indien in de tekst over de eigenaar wordt gesproken dan is dat de eigenaar van deze website. Voor zover er sprake is van gebruik geldt dat alle denkbare handelingen van u als bezoeker daarop van toepassing zijn. De gebruiker van deze website bent u die als bezoeker van de informatie gebruikmaakt. Alle in de website aanwezige inhoud wordt onder meer met informatie of met content aangeduid.

Alle informatie die u hierna leest, heeft op de content van deze website betrekking. Met het gebruik van de website is er sprake van automatische instemming met de algemene voorwaarden, zoals deze hier worden vermeld. De content heeft betrekking op Amsterdams Casino en is door de eigenaar samengesteld, waarbij zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn nagestreefd. De eigenaar kan in verband met eventuele onjuistheden of onvolkomenheden echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin voor de gevolgen waar u als gebruiker voor verantwoordelijk bent. De eigenaar kent geen verantwoordelijkheid voor de content op de website van Amsterdams Casino waar u via deze website terecht kunt komen. De eigenaar staat het niet toe dat er zonder toestemming, ongeautoriseerd of op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van enige inhoud die u aantreft op deze website. Het is verder niet toegestaan om met het gebruik van deze website inbreuk te plegen op intellectuele rechten. Er kan alleen schriftelijk bij de eigenaar worden verzocht om toestemming te verkrijgen enige inhoud van deze website te delen of voor andere gebruiken toe te passen. De eventuele nadrukkelijke toestemming kan ook alleen schriftelijk door ons worden verleend.

 
Kansspelen in Amsterdams Casino
In het algemeen geldt dat de keuze voor het meedoen aan kansspelen via internet altijd uw eigen verantwoordelijkheid is. Uit de Wet op de kansspelen vloeit voort dat alleen kansspelaanbieders met een vergunning online kansspelen mogen aanbieden. Als u via deze website Amsterdams Casino bezoekt, dan bevindt u zich op dat moment niet meer in een Nederlandse, maar in een buitenlandse online spelomgeving. Amsterdams Casino beschikt in het buitenland over een door de autoriteiten van daar afgegeven licentie. De acties en gevolgen vallen door de vestiging in het buitenland n niet meer automatisch onder het Engels recht. Veel van de online casino´s hebben bij gebrek aan een Nederlandse vergunning een licentie in het Verenigd Koninkrijk, Malta of Curaçao. In deze landen is vanzelfsprekend voor gebruikers van het online casino een ander recht van toepassing.

Bij deelname aan welke vorm van online kansspelen dan ook kunt u winst maken. Als deze winst boven een grensbedrag van 449 euro uitkomt, dan dient u daarvan aangifte te doen bij de Belastingdienst om kansspelbelasting te betalen. De kansspelbelasting bedraagt 29 procent en u draagt als degene die de winst ontvangt zelf de verantwoordelijkheid voor het doen van aangifte.

Kansspelaanbieders die niet over een licentie voor een online casino beschikken, kunnen niet gecontroleerd worden op kwaliteit, eerlijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Als gebruiker van een casinowebsite zonder licentie dient u zich daarvan maar beter bewust te zijn. Amsterdams Casino zoals gezegd wel in het bezit van een vergunning en dat kunt u ook nalezen op de website. Bij bezoeken aan websites van kansspelaanbieders wordt aan iedereen en bij elk bezoek eerst aangeraden om op de aanwezigheid van een licentie en certificaten te letten. Via deze website wordt aan iedereen in ieder geval de gelegenheid geboden om bij een betrouwbaar en eerlijk online casino te gokken dat over een licentie beschikt.

 
Wet op de kansspelen
In 1964 is de Wet op de kansspelen in Malta ingevoerd en ook nu nog is deze wet van toepassing al wachten er wel wijzigingen met betrekking tot de invoering van de Wet kansspelen op afstand. In Malta woonachtige en ingeschreven personen vallen onder de regels van deze wet. Het is belangrijk te weten dat u bij het bezoeken van Amsterdams Casino via deze website u niet meer alleen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving valt, want u bevindt zich dan in een buitenlands online casino. Overigens wordt de Wet op de kansspelen door de Kansspelautoriteit gehandhaafd in Malta en die heeft als taak om toezicht te houden en op basis van het beleid prioriteiten te stellen op basis van de wet. De Kansspelautoriteit kan bijvoorbeeld buitenlandse kansspelaanbieders die zich richten op spelers in Malta in de gaten houden en bestraffen. Er kunnen bij geconstateerde overtredingen zelfs boetes worden opgelegd door de autoriteit. Dat kan al gebeuren op het moment dat een online casino.nl als domeinextensie heeft of zich in de Nederlandse taal actief richt op Nederlandse spelers. Als gebruiker dient u altijd zelf op te letten en na te gaan of een online casino zich aan de regels houdt.

 
Informatie op deze website
De informatie op deze website heeft betrekking op de mogelijkheden die Amsterdams Casino biedt op het gebied van online gokken, waarbij er onder meer algemene informatie wordt verstrekt net als informatie over casinogames en aanbiedingen. Op deze website wordt de mogelijkheid geboden via onder meer links of op andere wijze Amsterdams Casino te bezoeken. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites van anderen. Er zijn advertenties beschikbaar die als u via deze weg informatie krijgt deze gegevens verzameld kunnen worden door de betreffende derde. Ook cookies kunnen worden gebruikt.

De inhoud van andere casinowebsites is zoals gezegd geen verantwoordelijkheid van de eigenaar van deze website en er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Het is mogelijk dat er op de andere casinowebsites andere algemene voorwaarden van toepassing zijn. U kunt die informatie uiteraard altijd op de betreffende websites controleren en raadplegen. Voor wat betreft de aansprakelijkheid en schade of vervolgschade geldt dat deze website daar op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor aanvaardt.

De informatie op deze website wordt steeds weer nauwkeurig samengesteld, maar toch kunnen er zonder opzet en onverhoopt foutjes of onvolledigheden in voorkomen. Wij geven dan ook geen garantie dat alle informatie foutloos en actueel is. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Mocht u informatie tegenkomen die niet volledig is, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij stellen het namelijk zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

 
Verslaafd aan gokken
Het gokken in een online casino is ontspannend, maar kan ook de nodige spanning veroorzaken als er zich problemen gaan voordoen. Gokken in een online casino kan namelijk problematisch worden als u de controle verliest, geen overzicht meer heeft en meer geld eraan besteed dan financieel gezien eigenlijk mogelijk is. Om problemen op dit gebied te voorkomen, raden wij aan om een budget vast te stellen, met limieten te gokken en het overzicht financieel te bewaren. Daarnaast raden wij af om in een depressieve toestand te gaan gokken of als u onder invloed bent van drank, medicijnen of drugs. Bij het erkennen of herkennen van problematisch gokgedrag kunt u het beste professionele hulp inschakelen.